Lid worden

Via onderstaand formulier kunt u online een lidmaatschap aanvragen.

Lid worden
Legitimatie verplicht vanaf 14 jaar
U ontvangt geen factuur. Indien dit wel wenselijk is kunt u een aanvraag indienen via de mail (penningmeester@sss68.nl). Vult u geen bankrekeningnummer in dan kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Ondertekening
De gegevens vermeld op dit inschrijf -en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van
SSS’68. Ondergetekende geeft hierbij toestemming om zijn/haar gegevens te gebruiken en verklaart hierbij
kennis genomen te hebben van de privacyverklaring van SSS’68, zie: privacyverklaring.

Plaats ondertekening:                                                                  Datum:
Naam ondertekenaar:                                                                  Handtekening:

Voor minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) dient één van de ouders, verzorgers of wettelijke
vertegenwoordigers te ondertekenen of de mail te versturen.

Formulier bij voorkeur elektronisch invullen en daarna mailen aan ledenadministratie@sss68.nl
U kunt indien gewenst het ingevulde formulier ook versturen naar:

SSS’68 ledenadministratie
Ds. J.L. Faberstrjitte 5
9034 GG MARSUM

Contributie
Het bestuur heeft de volgende contributie tot nader order vastgesteld:
JO9 (F-pup) € 67,50
JO11 (E-pup) € 67,50
JO13 (D-pup) € 67,50
JO15 (C-jun) € 75,00
JO17 (B-jun) € 75,00
JO19 (A-jun) € 75,00

Senioren € 127,50
Senioren 45+ € 50,00

Dames € 35,00

Niet-spelend lid € 35,00

Kledingfonds
1e gezinslid € 10,00
2e gezinslid € 7,50
3e gezinslid € 5,00

Wasgeld
De wedstrijdkleding van het 1e, 2e en 3e elftal wordt gewassen.
Kosten per lid € 22,50.

Incasseren
De te betalen bedragen worden geïncasseerd op of rond de volgende data:
27 september, 27 november, 27 januari en 27 maart.
Wanneer het bedrag in één keer geïncasseerd mag worden is de incassodatum 27 januari.

Donateur worden?
De inkomsten van de vereniging bestaan voor een groot deel uit contributie-inkomsten. Daarnaast worden we ook gesteund door donateurs, waaronder niet-spelende leden en de club van 20. Voor ons als vereniging is het natuurlijk erg belangrijk om het aantal donateurs minimaal in stand te houden, maar liever nog uit te breiden. Niet alleen om financiële redenen. Het is immers ook zo, dat hoe meer mensen donateur zijn en daardoor verbonden met de club, hoe meer er over de club wordt gesproken en hoe meer de vereniging leeft.

Wij willen u daarom van harte uitnodigen om donateur te worden van onze voetbalvereniging.